Công ty quà tặng Thanh Hóa sản xuất gia công sản phẩm sau: Pha lê – cup kỷ niệm chương, in cốc sứ, cốc đổi màu, cốc thủy tinh, ấm trà, chén,bát ,đĩa, in cờ, huy chương, đồng hồ, bình giữ nhiệt

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *